Verhuur praktijkruimtes 

Voor inlichtingen over het huren van praktijkruimtes, behandelkamers of de ontmoetingsruimte kunt u tijdens kantooruren bellen naar 072-589 4803 of schrijven naar:

Ook kunt u zich voor het huren van praktijkruimtes, behandelkamers of de ontmoetingsruimte wenden tot het stichtingsbestuur: