Welkom 

Bij Vlechtwerk Therapeuticum Egelantier werken zorgverleners die vanuit een praktisch en spiritueel mensbeeld werken, op lichamelijk, psychisch en biografisch vlak. Er wordt naar de hele mens gekeken.

Een groot aantal van hen werkt op de Prinsesselaan, zie hiervoor de contactgegevens.

Agenda van activiteiten

zaterdag 26 juni
Bergen NH

Van impressie naar expressie! 

Wandelen, poëzie en schilderen in de natuur geven ons nieuwe energie en vitaliteit.

Ochtend: vaktherapeut spraak-drama Véronique Delattre

Middag: vaktherapeut beeldend Nelie Tjallingii

Prijs: € 60,00 (graag jullie eigen lunch meenemen)

zaterdag 26 juni 10:00-16:00 uur

Therapeuticum Egelantier
Prinsesselaan 52, Bergen NH

06 3832 6702

email...

uitgebreide informatie...

www.therapeuticum-egelantier.nl

 
 

de gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…