Welkom 

Bij Vlechtwerk Therapeuticum Egelantier werken zorgverleners die vanuit een praktisch en spiritueel mensbeeld werken, op lichamelijk, psychisch en biografisch vlak. Er wordt naar de hele mens gekeken.

Een groot aantal van hen werkt op de Prinsesselaan, zie hiervoor de contactgegevens.

Agenda van activiteiten

woensdag 22 september
Bergen

Van impressie naar expressie! 

Wandelen, poëzie en schilderen in de natuur geven ons nieuwe energie en vitaliteit.

Ochtend: vaktherapeut spraak en drama Véronique Delattre

Middag: vaktherapeut beeldend Nelie Tjallingii

Prijs € 75,00 (graag eigen brood mee, voor soep wordt gezorgd).

woensdag 22 september 10:00-16:00 uur

Therapeuticum Egelantier
Prinsesselaan 52, Bergen

06 3832 6702 / 06 5268 2037

email...

uitgebreide informatie...

www.therapeuticum-egelantier.nl

 
 

de gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…