Welkom 

Bij Vlechtwerk Therapeuticum Egelantier werken zorgverleners die vanuit een praktisch en spiritueel mensbeeld werken, op lichamelijk, psychisch en biografisch vlak. Er wordt naar de hele mens gekeken.

Een groot aantal van hen werkt op de Prinsesselaan, zie hiervoor de contactgegevens.

Agenda van activiteiten

zaterdag 29 mei
Bergen NH

Van impressie naar expressie! 

Wandelend, poëzie en schilderen in de natuur geven ons nieuwe energie en vitaliteit.

Ochtend: wandelend in bos en duin, voelend, ruikend, horend, kijkend… laten wij ons door de natuur inspireren om ons eigen gedicht te schrijven. Vervolgens leren wij om hun klanken en ritmen in ons lichaam en in de ruimte te laten klinken.

Middag: Wij gaan in de natuur op zoek naar bloemen, bladeren en kruiden om onze eigen planten pigmentverf te maken waarmee wij ons gedicht gaan schilderen. Zo vallen taal en kleuren samen en verdichten zich. Dit geeft ons levenskracht en vitaliteit.

Info en aanmelden bij vaktherapeuten spraak-drama en beeldend: Véronique Delattre 06 3832 6702 en veroniquelogos@icloud.com of Nelie Tjallingii 06 5268 2037 en nelietjallingii@gmail.com

Prijs: € 60,00 (Graag julie eigen lunch meenemen).

zaterdag 29 mei 10:00-16:00 uur

Therapeuticum Egelantier
Prinsesselaan 52, Bergen NH

email...

uitgebreide informatie...

www.therapeuticum-egelantier.nl

 
 

de gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…