Praktijk voor Gesprekstherapie 

Werken aan vrede & evenwicht  

Wat bied ik?

Ieder streeft naar zijn of haar eigen innerlijke vrede en evenwicht. Dit kan gepaard gaan met verschillende stemmingen en dwalingen. Vaak weet u daar mee om te gaan, eventueel samen met uw naasten. Soms niet. Ze kunnen dan worden ervaren als problemen die uw welzijn en ontwikkeling remmen. Gesprekstherapie kan helpen om dit weer op gang te brengen. Ik werk met kinderen en jeugdigen, volwassenen, individueel, met families en stellen en soms in groepen.

Problemen bij kinderen

zoals gedragsproblemen, broekplassen en /of -poepen, moeite met sociale vaardigheden, minderwaardigheidsgevoel en echtscheidingsproblemen. Soms is het voldoende dat ouders ondersteuning krijgen in de begeleiding van hun kind, b.v. als er specifiek vragen zijn over de ontwikkeling. Als het zinnig is dat kinderen zélf gesprekken krijgen, dan is dat in afstemming met de ouders.

Problemen bij pubers

zoals somberheid, lichamelijke klachten waar geen somatische redenen voor zijn, zoeken naar de eigen identiteit, adoptie, opvoedingsmoeilijkheden.

Problemen in het gezin

wanneer de sfeer teveel bepaald wordt door ruzies, als onderhandelen steeds mislukt, de kinderen de baas zijn, de samenstelling van het nieuwe gezin (b.v. na een scheiding) stroef verloopt.

Problemen in de partnerrelatie

waarin aspecten van twijfel, een scheve balans in geven en ontvangen, ontrouw of verschillende behoeftes spelen.

Vragen betreffende uzelf

wanneer u gemis aan levenslust ervaart, bevangen bent geraakt door angsten en/of verdriet b.v. na een ingrijpende gebeurtenis, nee zegt tegen u zelf of wanner u zich alleen voelt.

Wat kunt u verwachten?

In het eerste gesprek kijken we samen wat de vraag is, wat er mee te maken kan hebben en welke mogelijkheden er zijn als antwoord. Wanneer wij samen besluiten tot verdere gesprekken, worden er afspraken gemaakt over doel en frequentie eventueel in samenwerking met anderen. U heeft altijd de regie.

Wordt het vergoed?

De gesprekken duren 45 minuten en kosten € 85,00.

Als u aanvullend verzekerd bent bij de ziektekostenverzekeraar, dan komt u veelal in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Wie ben ik?

Ik ben Erik Beemster. Mijn missie is om mensen te ondersteunen op hun weg naar innerlijke vrede en evenwicht. Sleutelwoorden daarbij zijn: ja kunnen zeggen naar jezelf, evenwicht, autonomie.

Na mijn HBO maatschappelijk werk heb ik me middels verschillende opleidingen (w.o. de Opleiding specialistische psychotherapie met gezinnen en partnerrelaties en de Antroposofische Psychotherapieopleiding), gespecialiseerd in het voeren van therapeutische gesprekken met individuen, paren en gezinnen. Naast het voeren van een eigen praktijk werk ik in een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor relatie en gezinstherapie en van de Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners werkend vanuit de Antroposofie (BPHA). Deze vereniging is lid van de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

Deze beroepsverenigingen hebben een eigen kwaliteitsbewaking en beroepscode- en klachtenregeling.

Contact

072-562 5264
06-50 41 26 43

www.erikbeemster.nl

Therapeuticum Egelantier
Prinsesselaan 52, 1861EP Bergen NH
072-589 4803