Psychotherapie 

Wytze Vonder  

Psychotherapie wordt in het dagelijks spraakgebruik ook vaak gesprekstherapie of ook wel biografische gesprekstherapie genoemd.

Doelstelling en uitgangspunt

 • Psychotherapie geeft hulp doormiddel van gesprekken bij psychisch lijden,
 • Bij het verwerken van schokkende en pijnlijke ervaringen,
 • Bij het beschouwen, beoordelen en ervaren van eigen leven, persoon en relaties met de buitenwereld, ten einde het niveau van eigen functioneren te verbeteren. Het kan een noodzakelijke hulp zijn bij het opheffen van angsten en blokkades en bij 'zelfverwerkelijking' met het oogmerk de kwaliteit van eigen leven verder te ontwikkelen en op weg te gaan naar 'worden die je bent'.
 • Bij het leren keuzes te maken in het leven, eigen grenzen bewust te worden en er in vrijheid te willen zijn voor de 'ander' met behoud van eigenheid. (autonomie) .
  Een extra dimensie voegt hier het werken vanuit antroposofische inzichten aan toe: het overdenken en ervaren van geestelijke realiteiten. Achter de materiële werkelijkheid gaat een geestelijke werkelijkheid schuil, die we doorgaans alleen vanuit onze persoonlijke binnenwereld kennen. De aandacht gaat dan ook niet alleen uit naar zo snel mogelijk weer 'de oude' te worden maar ook om stappen te zetten in de persoonlijke ontwikkeling en daar 'beter' aan te worden.

Meest voorkomende indicaties

 • het vastlopen in de eigen biografie
 • psychosomatische klachten zoals: hyperventilatie, slapeloosheid, hoofdpijn, buikpijn en rugpijn.
 • relatieproblemen (partner, ouder-kind, werk en school)
 • rouwverwerking
 • studieproblemen, beroepskeuzeproblemen, ontslag.
 • identiteitsproblematiek, afhankelijkheidsproblematiek.
 • religieuze of geestelijke problemen, acculturatieproblemen.
 • levensfaseproblemen (pubertijd, adolescentie, midlife, menopauze, pensionering)
 • stemmingsstoornissen, depressie, angst, dwangneurotische problematiek.

Psychotherapie kan een onderdeel vormen van een groter therapieplan, waarbij ook de andere therapieën een essentiële ondersteunende rol spelen.

Behandelingsvormen

 • individuele psychotherapie
 • partner-relatietherapie en gezinstherapie
 • groepstherapie

Registratie nummer van Ministerie van Welzijn en Volksgezondheid: B.I.G 99025874216

Financiële regeling

Per 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk een aanspraak te maken voor vergoeding uit uw basispakket van uw zorgverzekeraar, een verwijsbrief van uw huisarts is daarom niet meer noodzakelijk.

Tarief Zelfbetalers:

Het tarief van zelfbetalers wordt tijdens het kennismakingsgesprek in onderling overleg vastgesteld

*******

No Show:

Wanneer u binnen 48 uur uw afspraak afbelt of zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, wordt dit u uur in rekening gebracht.

*****

Wachtlijst

Momenteel is er geen wachtlijst. Binnen 3 weken kan het eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Wytze Vonder
072 581 6000

E-mail w.vonder@planet.nl

Artikelen van Wytze Vonder

Hoezo, smoorverliefd?

Het drama van de sterrenplukkers(hoogbegaafde kinderen)

Druk druk druk

Vervreemden van jezelf

De box moet terug

Problemen en suggesties in liefdesrelaties

Wat zou liefde doen, interview in tijdschrift Stroom