Klachtenprocedure 

Klachtenprocedure Therapeuticum Egelantier

Hebt u een klacht over één van de zorgverleners van Therapeuticum Egelantier? U leest hier wat u kan doen.

1. Bespreek uw klacht

Als u een klacht hebt, kunt u deze in eerste instantie met uw zorgverlener bespreken. Indien gewenst, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Therapeuticum Egelantier, mevrouw Tine Verhagen, bestuurslid van patiëntenvereniging Antroposana Bergen/Alkmaar.
06-23 94 37 63

2. Externe klachtenfunctionaris

Komt u er niet uit met de zorgverlener of de vertrouwenspersoon dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris, mevrouw Versteegh. 06-22 10 39 66 www.nvaz.nl.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie.

3. De geschillencommissie

U kunt uw klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie Zorggeschil:
www.zorggeschil.nl of 0561-61 87 11. U vraagt dan om een uitspraak over uw klacht. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

4. Tuchtrecht

Wanneer u de klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege wanneer uw klacht gaat over een zorgverlener van de aldaar vermelde beroepsgroepen: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl