Rineke Boerwinkel 

Jeugdarts  

Antroposofisch Kinderspreekuur

Voor consultatie voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Het Antroposofisch Kinderspreekuur in Therapeuticum Egelantier wordt verzorgd door mevr. C.M. (Rineke) Boerwinkel, antroposofisch arts, jeugdarts KNMG, Lid NVAA (Antroposofische Artsenvereniging). Zij is verbonden aan het Bureau Ouder- en Kindzorg/Antroposofisch Consultatiebureau in Haarlem.

Voor wie?

Voor ouders die aanvullende vragen hebben op het reguliere consultatiebureau (cb).

Welke vragen?

  • Vaccinatievoorlichting in aanvulling op het reguliere consultatiebureau
  • Ontwikkelingsvragen betreffende kinderen vanaf 2 jaar
  • Vragen rond ontwikkelingsvragen, bijv. rondom zindelijkheid, het eten, het slapen, de koppigheidsfase e.d.
  • Opvoedingsvragen, “kinderen dagen ons uit” voor kinderen vanaf 2 jaar

Als opvoeder zitten we allemaal wel eens met de handen in het haar. De antroposofische kijk op kinderen helpt ons te zoeken naar welke vraag het kind ons eigenlijk stelt. Vanuit antroposofisch gezichtspunt kan deze vraag vaak in een groter verband geplaatst worden. Praktische, bij de opvoeding ondersteunende handreikingen volgen hier uit.

Afspraken

Eenmaal in de maand op zaterdagochtend in Bergen.

U kunt een afspraak maken via telefoonnr. 023-5517848 (evt. voice mail).

Telefonisch spreekuur maandag 9.00-10.00 uur.

Voor vragen over kinderen van 0-2 jaar verwijs ik naar de verpleegkundige van het antroposofisch cb in Haarlem.

Kosten

Zie tarievenoverzicht op de website van Bureau Ouder- en Kindzorg (hieronder)
U kunt de kosten declareren bij uw verzekering wanneer u aanvullend verzekerd bent.

Bureau Ouder- en Kindzorg
Antroposofisch consultatiebureau Haarlem voor kinderen 0-4 jaar
Prinsen Bolwerk 3B
2011 MA Haarlem

023 551 7848

www.kinderspreekuur.nl