Welkom 

Bij Therapeuticum Egelantier werken zorgverleners die vanuit een praktisch en spiritueel mensbeeld werken, op lichamelijk, psychisch en biografisch vlak. Er wordt naar de hele mens gekeken.

Een groot aantal van hen werkt op de Prinsesselaan, zie hiervoor de contactgegevens.

Joost Laceulle

Onze consultatief arts Joost Laceulle is op 26 september 2023 overleden.

Hij was vele jaren consultatief arts in Bergen op het Therapeuticum. Daarvoor werkte hij 35 jaar als huisarts in Haarlem tot zijn pensionering.

Zijn betrokkenheid en kennis en oog voor de omgeving waardeerden we heel erg als collega's. Dankbaarheid en verwondering voor wat er op zijn pad kwam, straalde hij uit. Hij was erg geliefd bij zijn patienten.

Afgelopen jaar werd steeds duidelijker dat de ziekte zijn vitaliteit wegnam. Hij heeft nog lange tijd telefonische consulten gegeven.

Zijn liefde voor de mens en zijn waarachtigheid en trouw laten bij ons warme herinneringen achter. Hij haalde deze passage graag aan:

Leef nu de vragen. Misschien leef je dan op een dag in de verre toekomst, zonder dat je het merkt, het antwoord binnen. (Rainer Maria Rilke)

In liefdevolle herinnering

Namens het Therapeuticum

Agenda van activiteiten

de gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…