Antroposofisch Consult 

Joost Laceulle - Consultatief arts  

Antroposofisch artsconsult in Therapeuticum Egelantier

Soms heeft u als patiënt behoefte aan een bredere blik op uw vraag. Daarom is het mogelijk om, naast het contact met uw eigen huisarts, een consultatieve afspraak te maken met de antroposofisch arts van Therapeuticum Egelantier Joost Laceulle, huisarts uit Haarlem.

Voor wie: patiënten die een vraag hebben aan een antroposofisch huisarts.

Werkwijze: consult alleen op afspraak. Een antroposofisch consult duurt in principe 30 minuten, soms is het korter of langer, al naar gelang de behoefte.

Afspraak maken: stuur bij voorkeur een sms met uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent naar 06-43 41 77 14, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook zelf tijdens kantooruren Joost Laceulle proberen te bereiken op bovenstaand nummer.

Kosten: Dokter Laceulle is geregistreerd antroposofisch arts (lid NVAA, lid KNMG) en de consultkosten worden vergoed als uw (aanvullende) verzekeringspolis die mogelijkheid biedt. Een consult van 15 minuten kost € 35,-, 30 minuten € 70,-. U krijgt een factuur, informeer eventueel bij uw verzekeraar naar de vergoeding.

Antroposofische geneeskunde is een uitbreiding van de reguliere geneeskunde. Dat betekent, dat er naast de regulier gebruikelijke gezichtspunten en therapieën veelal gebruikt wordt gemaakt van antroposofische geneesmiddelen (van natuurlijke oorsprong) en aanvullende therapieën. Er zijn antroposofisch werkende fysiotherapeuten, psychologen en gesprekstherapeuten, verpleegkundigen en diëtisten en ook kunstzinnig therapeuten, euritmietherapeuten, muziek— en spraaktherapeuten in de antroposofische gezondheidszorg in Nederland werkzaam. Een groot aantal van deze therapiemogelijkheden is sinds jaar en dag in Therapeuticum Egelantier vertegenwoordigd.

In de antroposofische geneeskunde gaat het erom de autonomie van de patiënt te versterken. Op lichamelijk niveau betekent dit, dat het immuunsysteem en het zelfgenezend vermogen van het lichaam aangesproken en gestimuleerd worden. Op het psychosociale vlak betekent het, dat de patiënt geholpen wordt aan zijn/haar verhouding tot de ziekte te werken. Daardoor kan hij/zij meer zelfredzaam worden en evenwichtiger in het leven staan. De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid is een modern thema in de maatschappij en de antroposofische gezondheidszorg kan daar een bijdrage aan leveren.

Het feit, dat de antroposofische geneeskunde zich ten doel stelt mensen in hun ontwikkeling te stimuleren - en elke ziekte en elk probleem kan gezien worden als een uitnodiging om aan jezelf te werken - is voor Joost Laceulle in zijn 40-jarige loopbaan als huisarts altijd een centraal en inspirerend gegeven geweest.