Diabetes en het oliedispersiebad 

Juist door de aanwijzing van Rudolf Steiner, dat vernevelde olie1 in badwater een zeer geschikte therapie zou zijn bij diabetes2, is het oliedispersiebad ontstaan.

klik om te vergroten

Vele jaren nadien, in 1937, kreeg Werner Junge de ingeving hoe hij zuivere olie moest mengen met water en ontwierp het oliedispersie-apparaat. Het bijzondere is dat hiermee pure etherische oliën, tezamen met een vette olie als drager, vermengd kunnen worden zonder gebruik te maken van een emulgator. Oliën hebben de eigenschap een directe relatie aan te gaan met ons eigen warmte-organisme. De van oorsprong kosmische zonnewarmte wordt zo een steunpunt voor de ik-organisatie3, die haar basis in ons warmte-organisme heeft. Een emulgator, zoals bij badmelk of een niet zuivere olie, beperkt de werking van de olie. Dr. H. Kunze (arts) heeft aangegeven dat het van wezenlijk belang is voor het effect, dat het bad met zuivere olie zonder emulgator uitgevoerd wordt4. Ook stelt hij een duidelijk onderscheid vast bij het gebruik van etherische (essentiële) olie of een maceraat5.

Rudolf Steiner heeft ook als eerste de aanwijzing gegeven dat juist d.m.v. rozemarijnbaden diabetes behandeld kan worden6,7.
De rozemarijn heeft een krachtige werking op de versterking van de ik-organisatie. Deze ik-organisatie uit zich in het lichaam onder andere in de koolhydraat-, suikerstofwisseling, welke bij diabetes verstoord is8,9,10.

In de antroposofische geneeskunde heeft elke ziekte betekenis en is een uiting van de verstoring van het evenwicht van de verschillende (hogere) wezensleden11.

Bij ziekte is het een uitdaging kansen te benutten om levensstijl of -gewoonten te veranderen. Wanneer iemand zich met zijn ziekte uiteenzet, biedt dat de gelegenheid dat de verschillende wezensleden in het lichaam weer evenwichtiger met elkaar kunnen samenwerken. Afhankelijk van het stadium waarin de diabetes zich bevindt of heeft ontwikkeld, kunnen rozemarijn oliedispersiebaden een belangrijke rol spelen in het scheppen van een nieuw evenwicht.

klik om te vergroten

Net als de adviezen 'dieet en beweging' zou het zeer regelmatig nemen van een rozemarijn oliedispersiebad een hulp kunnen zijn om met diabetes om te gaan. Dit kan zowel thuis gebeuren of als therapie in bijv. een therapeuticum. (adressenlijst, klik hier...)

In 1996 is in Der Merkurstab een onderzoeksartikel gepubliceerd over rozemarijn- oliedispersiebaden bij polyneuropatie klachten, één van de mogelijke symptomen die kunnen ontstaan bij voortschrijdende diabetes12. Uit dit onderzoek bleek een zeer positieve uitwerking. Ook hierbij blijkt de evenwichtscheppende werking van het oliedispersiebad bij diabetes.

Chris Vree, fysiotherapeut en opgeleid in de Jungebad oliedispersie-badtherapie

Voor een gefundeerd advies kan het raadzaam zijn een antroposofisch arts te raadplegen! (adressen: www.antrovista.com/adressen)

Noten- literatuurverwijzing

1. R. Steiner, Geesteswetenschap en geneeskunde. Blz. 272
En waarschijnlijk lukt ons dat het beste wanneer we fijn-versproeide olie in een bad oplossen en iemand daarmee behandelen.

2. idem 1) Blz. 272
Dit is de weg waarlangs we tot bestrijding van de zo verwoestend op het organisme inwerkende suikerziekte kunnen komen.

3. Idem 1) blz. 272
Hetzelfde proces dat het ik er vanuit de kosmos toe aanzet om aan zijn inwendige organisatie te werken, is op aarde overal te vinden waar het kosmische de aarde, de minerale aarde of de door planten bedekte aarde ertoe aanzet etherische oliën te vormen, in het algemeen oliën te vormen.

4. H. Kunze, Badearzt
Badezusätze: Pflanzenauszüge aller Art und Ölemulsionsbäder wirken auf das Astralleib,
Ölen der Öldispersionsbäder wirken auf das Ich (aan te vragen via )

5. H. Kunze, Badearzt
”Der Merkurstab” Heft 2/1993, Das Jungebad - Indikationsliste
Ätherischen Ölen in Ölivenöl ist einer Ich- Therapie statt Pflanzenauszügen in Ölivenöl mehr eine Astralleib-Therapie. (aan te vragen via )

6. A.G. Degenaar, arts
Uit: Krankheitsfälle und andere medizinische Fragen besprochen mit Dr. R. Steiner, Krankheitsfall 9

7. Idem 1) blz. 263
Nu is regelrecht een wezenlijke versterking van die ik-activiteit ( ..) te bereiken door zo iemand bijvoorbeeld baden te laten nemen waaraan verdund rozemarijnsap wordt toegevoegd, het sap uit de bladeren van de rozemarijn.

8. idem1) Blz. 269-270
Er is namelijk een ik (ik-organisatie) ontwikkeld dat te weinig actief aan het organische proces deelneemt om de suikerhuishouding van het organisme op de juiste wijze te verzorgen.

9. I. Wegman/ R. Steiner, Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde. H.8, blz. 47
Bij diabetes mellitus hebben wij te maken met het feit dat de Ik-organisatie bij het onderduiken in het astrale en etherisch gebied zo verzwakt wordt, dat hij voor de werking op de suikersubstantie niet meer actief kan zijn. Nu gebeurt er in de astrale en etherische gebieden met de suiker wat door de Ik-organisatie had moeten gebeuren.

10. idem 9) Blz.48
Uit dit alles ziet men hoe een genezingsproces voor diabetes alleen op gang kan komen wanneer men in staat is de Ik-organisatie van de diabeticus te versterken.

11. N. Francken (arts), Gezichtspunten nr.1, Antroposofische geneeskunst. (uitgave Centrum Sociale Gezondheidszorg)
Blz.7: Het blijkt dus dat onze drie hogere wezensleden (etherlichaam, astraallichaam en ik-organisatie) zich respectievelijk in het vloeistof-, lucht- en warmteorganisme uitdrukken en hierdoor toch waarneembaar worden.
Blz. 8: Iedere ziekte kan voorlopig beschreven worden als een verstoring van het dynamisch evenwicht tussen de vier wezensleden van de mens; de waarneembare ziekteverschijnselen zijn slechts een uiting hiervan.
Dit heeft tot gevolg dat een echte genezing van de ziekte alleen kan plaatsvinden als de genezende substanties of behandelingen in staat zijn het verstoorde evenwicht van de vier wezensleden te herstellen.

12. W. Rimpau, leidde als chefarzt de afdeling neurologie van Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.
”Der Merkurstab- Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst”: Erfahrungen mit dem Rosmarin-Öl-Dispersionsbad bei schmerzhaften Neuropathien
(aan te vragen via )

Extra literatuur informatie

Op welke wezensleden werken uitwendig toegepaste substanties:
R. Steiner, Gezondheid, ziekte, genezing. Blz. 241 en 242
Bij de geestelijke waarneming vertoont juist het fysieke, als het van buitenaf aan het menselijk organisme wordt toegediend, nauwelijks enige metamorfose. Daarentegen heeft datgene wat geestelijk in het fysieke aanwezig is bij het mineraal een bijzonder sterke werking op de ik-organisatie van de mens.
Dan heeft het plantaardige in het algemeen, (…) er zijn altijd uitzonderingen* die dan weer bestudeerd kunnen worden, dan heeft het plantaardige dat aan de mens wordt toegediend een directe werking op het astrale lichaam. Alles wat dierlijk is, (…) heeft in het menselijk organisme een werking op het etherische lichaam. Wat van de ene mens door een vaccinatie direct op de andere mens overgaat, heeft alleen betekenis voor de fysieke organisatie van de mens.

* een uitzondering zijn de oliën en etherische oliën, zie noot 3

« terug