Euritmietherapie 

klik om te vergroten

Euritmie is een bewegingstherapie; het woord komt uit het Grieks en betekent 'het goede ritme'. Met deze therapie kun je invloed uitoefenen op verstoorde organische en lichaamsprocessen die in belangrijke mate bepalen hoe een mens zich voelt.

Euritmietherapie werkt ondersteunend bij een breed scala aan licamelijke en psychische aandoeningen en bij verstoorde ontwikkelingsprocessen van kinderen in verschillende leeftijdsfasen. Daarnaast werkt deze therapie ook algemeen preventief, vitaliserend en harmoniserend.

De therapie wordt individueel gegeven. Een gemiddelde behandelingsperiode omvat 14 behandelingen, waarbij 1 of 2 keer per week wordt gewerkt. De bij de klacht horende oefeningen worden afgestemd op de persoon en diens mogelijkheden tot bewegen. Zonodig kunnen oefeningen ook zittend of liggend uitgevoerd worden.

klik om te vergroten

Door de oefeningen eigen te maken ontstaat de mogelijkheid om ook zelfstandig, dus zonder therapeut, de eigen problematiek in de hand te houden. Er zijn geen kennis of bijzondere bewegingsvaardigheden nodig om tot resultaat te kunnen komen.

Door de oefeningen ontstaat er inzicht in het eigen bewegingspatroon en de werking daarvan op lichamelijke en psychische processen en daardoor de mogelijkheid deze bij te stellen.

Kinderen die door de arts verwezen worden voor euritmietherapie hebben er vaak last van op de een of andere manier niet goed in hun vel te zitten; op school komt het kind niet goed mee of het 'springt er juist uit'. Aanleiding voor een behandeling kan zijn: dyslexie, gepest worden, allergie, astma, bedplassen, onrust/overbeweeglijkheid (ADHD), faalangst e.d. Door deze klachten met de daarbij behorende psychische problematiek presteert het kind vaak onder zijn niveau. Individuele aandacht, gecombineerd met zelfoverwinning en het in balans brengen van het lichaam, kan bij kinderen op relatief korte termijn resultaat geven.

In de wachtkamer kunt U klachtgerichte folders over de euritmietherapie vinden.

klik om te vergroten