Euritmietherapie en ritmische massage - lage rugklachten 

Gedetailleerde beschrijving van de oefeningen  

  1. Zittend: zie blad a. Vooruit lopend: 1 voet vóór, 1 voet achter. Elke stap in drieën delen: voet optillen, voet voorwaarts, voet neerzetten (eerst de tenen). Bij optillen wordt de rug hol, bij neerzetten is de rug bol. Hetzelfde achteruit lopend. Bij optillen eerst de hiel omhoog. De rug wordt nu eerst bol en bij neerzetten is de rug hol.
  2. M: Armen langs de romp. Handpalmen naar vóór. Nu rustig met de armen vooruit stromen. Dan handen omkeren en weer rustig terug stromen. Gaan de handen vooruit dan de romp naar achter bewegen, de rug wordt bol. Gaan de handen achteruit dan wordt de rug hol.
  3. L. Met de vingertoppen naar elkaar toe, beneden (wortels) beginnend, een scheppende beweging maken, omhoog bewegen (stengel), open bloeien (bloem) en de armen zijwaarts uiteen bewegen terug naar de zwaarte (zaad) en weer opnieuw omhoog. Enz. Beneden is de rug bol. Omhoog bewegend de rug strekken, boven de rug hol. Naar beneden de rug weer bol wordend. De I: één arm strekkend omhoog, andere arm strekkend omlaag. Vooruit lopen. Dan armen wisselen en achteruit lopen.
  4. S: Beide handen beschrijven vóór u staande liggende verticale achten in spiegelbeeld. . Beginnen in het middelpunt van de acht. Met beide handen in spiegelbeeld naar binnen/beneden het onderste deel van de acht beschrijven. Bij terugkomst in het middelpunt bewegen de handen verder naar binnen/boven en voltooien het bovenste deel van de acht. Bij het beschrijven van het onderste deel van de acht wordt de rug bol. Tijdens het bovenste deel wordt de rug hol. Aansluitend I (zie no. 3).
  5. R: Cirkelbeweging met de armen zijwaarts van de romp. De handen en vingers vlak en de ontspannen, gestrekte vingers vooruit wijzend. Nu de armen achteruit bewegen, omhoog en vooruit weer naar beneden. Doorgaan met weer achteruit, enz. Bij achterwaartse beweging wordt de rug hol, bij voorwaartse beweging wordt de rug bol.
  6. De verticale acht onderaan beginnen. Eerst voeten sluiten. De rechter voet naar rechts vóór, linker voet naar voor, rechter voet kruist voor om. (in kruispunt van de acht) Dan linker voet naar links vóór, rechter voet naar vóór, linker voet kruist voor om. Rechter voet nu naar rechts achter, linker voet naar achter, rechter voet kruist achter om. (in kruispunt van de acht) Dan linker voet naar links achter, rechter voet naar achter, linker voet kruist achter om. U bent nu weer aangekomen bij het begin punt. Aansluitend rechte weg voor uit en achter uit lopen, als I beweging, maar zonder armen.
  7. OE: Rechtop staan met gesloten voeten. Armen gestrekt langs de romp. De handen beneden tegen elkaar aan leggen. De gestrekte armen nu omhoog bewegen (rug bol) en iets door de knieën zakken. Dan andersom, armen naar beneden en op de tenen staan. (rug hol) Daarna voeten op de grond, handen los en een stap vooruit. Voeten dicht en opnieuw beginnen. Enz.

« terug