Fysiotherapie 

Ritmische massage en hydrotherapie (badtherapie) zijn, naast de oefentherapie, de therapievormen die gebruikt worden.

Ritmische massage is een harmoniserende, zachte, maar diep werkende massagevorm.

Het doel van de behandeling is het tot stand brengen van een nieuw evenwicht. Verstoring van het evenwicht uit zich in ziekte, stoornis of beperking. Gezondheid is de optimale balans tussen de vele processen, die zich in het lichaam afspelen. Het is geen statisch verschijnsel maar moet steeds opnieuw veroverd worden.

De harmoniserende werking van de ritmische massage kan een verstoord proces weer in goede banen leiden, door bij het zelfherstellend vermogen van iemand aan te sluiten.

Daardoor is er een breed indicatiegebied:

 • Alle gewrichts - en spierklachten
 • Neurologische klachten
 • Ademhalingsproblematiek
 • Acute en chronische pijnklachten

En tevens:

 • Posttraumatische stoornissen
 • Psychosomatiek
 • Vitaliteitproblemen (uitputting, burnout)
 • Slaapproblemen
 • Ondersteuning bij kankertherapie
 • Dissociatie stoornissen
 • Voedingsproblemen
 • Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen

Na iedere massagebehandeling wordt nagerust, waarbij ter ondersteuning een warmtepakking kan worden gegeven. Warmte speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen van velerlei processen.

Speciaal bereide oliën en zalven zijn een belangrijk onderdeel in het geheel van de behandeling.

Vergoeding fysiotherapie 2023

Fysiotherapie-vergoedingen-praktijk-Vree-2023.pdf

www.fysiotherapievree.nl

Verantwoording

Antroposofische fysiotherapie is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld. De therapeutische vormen die gebruikt worden, sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Bij de massage wordt gebruikt gemaakt van de ritmische massage zoals die door de artsen Ita Wegman en Margarethe Hauschka is ontwikkeld.

Het wordt gegeven door fysiotherapeuten die na hun reguliere opleiding een aanvullende opleiding antroposofische fysiotherapie hebben gedaan.

Indien noodzakelijk is ook thuisbehandeling mogelijk.

Chris Vree, fysiotherapeut
Lid van NVAF (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten)
072 589 6699
mail
www.fysiotherapievree.nl