Spraak- en dramatherapie 

Therapeutische Spraakvorming  

Therapeutische Spraakvorming is een kunstzinnige therapie. Kunst kan mensen innerlijk sterk beroeren. Het meebewegen met de ritmen en wetmatigheden van kunstzinnige processen werkt harmoniserend op het organisme als dat door ziekte uit balans is geraakt. Therapeutische spraakvorming is een geïntegreerde bewegings-, adem- en spreektherapie. Door te spreken geef je uitdrukking aan wat je denkt, voelt en wilt.

In de spraakvorming gaat het echter niet alleen om de inhoud van de woorden maar ook om de ontwikkeling van de ademkracht, stemnuances en klankbeleving. In de therapie zijn lichaamshouding en beweging de uitgangspunten voor het spreken.

Het oefenen van klankcomposities, ritmen en gedichten corrigeert spraak- en stemproblemen en bevordert de genezing van ademhalingsklachten. Het versterkt een gezond zelfgevoel en het bewerkt een incarnatieproces, waardoor je sterker in het leven kan staan en kan stralen.

Wanneer wordt deze therapie toegepast?

Bij een lichamelijke of psychische ziekte is er veelal sprake van een verstoord evenwicht tussen één of meerdere fysiologische en/of psychische functies. Vaak weerspiegelt deze disharmonie zich in de ademhaling, het stemgebruik, de spraak of de lichaamstaal. Therapeutische Spraakvorming wordt toegepast bij:

  • spraak- en stemproblemen zoals stotteren en heesheid;
  • ademhalingsklachten zoals astma en hyperventilatie;
  • vitaliteitsproblemen zoals slaapstoornissen en chronische vermoeidheid;
  • psychische klachten zoals angsten, dwangmatigheid en depressie;
  • biografische problemen zoals ontwikkelingsachterstand, geestelijke uitputting en levenscrisis.

Therapeutische Spraakvorming kan de balans tussen lichaam en ziel ondersteunen, bevorderen en herstellen.

Over de therapeute

Mijn naam is Véronique Delattre. In 1986 ben ik aan de Novalis-Academie voor Spraakvorming en Drama in Stuttgart (D) afgestudeerd. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Spraakvormers en Toneelkunstenaars, bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT) en bij de NVAZ.

Praktische informatie

Therapeutische Spraakvorming wordt individueel of in groepen één keer per week gegeven gedurende tien tot vijftien weken. Na een periode van rust kan de therapie eventueel worden voortgezet. Voor deze kunstzinnige therapie is geen ervaring met of kennis van kunst nodig.

Therapeutische Spraakvorming wordt vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Véronique Delattre
072 220 0313

www.logos-stemtherapie.nl

www.spraakvorming.nl - Vereniging van Spraakvormers en Toneelkunstenaars

www.kunstzinnigetherapie.nl - NVKT

www.nvaz.nl - NVAZ