Nieuwsbrief 

Hier kunt u de nieuwsbrieven lezen die via de mail verstuurd worden naar iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld. Dit is onze meest recente nieuwsbrief:

nieuwsbrief egelantier maart 2018.pdf

Eerder verschenen:

therapeuticum egelantier nieuwsbrief 3 2017.pdf

nieuwsbrief najaar 2017

nieuwsbrief najaar 2016.pdf

nieuwsbrief egelantier zomer 2016

nieuwsbrief egelantier maart 2016

Als u de nieuwsbrief automatisch via de mail wilt ontvangen dan kan dat. Stuur een e-mail met uw naam en adres naar: met in het Onderwerp-veld: AANMELDEN.

Meer informatie over antroposofische activiteiten en initiatieven kunt u vinden via onze (antroposofische) Links-pagina.

Hebt u vragen en/of opmerkingen over onze nieuwsbrieven, dan kunt u mailen naar:

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen stuurt u dan een e-mail met het woord AFMELDEN in het Onderwerp-veld van uw e-mail.


Alkmaar, 10 januari 2016

Beste mensen,

Mag ik mij even voorstellen; ik ben Tine Verhagen, gepensioneerd sociaal-therapeut.

Bij Antroposana, de landelijke antroposofische patiëntenvereniging, vertegenwoordig ik de patiëntenvereniging De Wilg en sinds kort (en voorlopig!) de patiëntenvereniging Egelantier-Bergen.

Het is naar mijn mening in deze tijd zeer van belang om als patiëntenvereniging samen met de therapeutica voor de antroposofische zorg te gaan staan. Het zou voor de antroposofische gezondheidszorg natuurlijk fantastisch zijn als we de patiëntenvereniging in Bergen weer nieuw leven in kunnen blazen.

Voor meer informatie kunt u mij bereiken via mijn e-mailadres: